English
Şifre Değiştirme Ekranı (UZEM)
  • Şifreniz 8(en az) - 16(en çok) karakterden oluşmalıdır. En az 1 Büyük Harf, Küçük harf, Rakam ve Noktalama işareti bulunmalıdır.
  • Şifre içerisinde Türk diline özgü harfler ('ı', 'İ', 'ö', 'Ö', 'ü', 'Ü', 'ç', 'Ç', 'ş', 'Ş', 'ğ', 'Ğ') ve boşluk geçmemelidir!
  • Şifre içerisinde adınız(adlarınız) ve soyadınız(soyadlarınız) geçmemelidir!
  • Şifre örnekleri için tıklayınız...
  • Şifre değişikliğinden sonra ÖBS sistemindeki , stu uzantılı e-Posta bilgileniriz güncellenecektir.
  • Şifre değişikliğinden sonra ağ bağlanma problemi yaşıyorsanız(kablo ile bağlantılarda) 802.1x ayarları için tıklayınız...
  • Şifre değişikliğinden sonra Wi-Fi bağlantı ayarlarını yapılandırmak için tıklayınız...
Doğum Tarihi